Reveil: onafhankelijk, kritisch, scherpzinnig en interkerkelijk

Uitgever:
Maandblad Reveil wordt uitgegeven door de Stichting Reveil.

Soort blad:
Vanuit het geloof in Jezus Christus en in gehoorzaamheid aan de Bijbel legt Reveil verband tussen leer en leven, tussen geloven en doen. Reveil schuwt de confrontatie niet en gaat deze aan op het gebied van maatschappij en kerk. Dat maakt Reveil voor sommige mensen lastig en moeilijk te plaatsen. En dat klopt eigenlijk wel.

Wat wil reveil:
Het doel van Reveil is niet om zichzelf te kunnen positioneren. Doel is wél om christenen te ondersteunen in het nemen van hun positie in de maatschappij en in de kerk.

Ontstaansgeschiedenis Reveil:
Maandblad Reveil bestaat al sinds 1960. Toen als voortvloeisel van de stichting Near East Ministries. In 1963 is Reveil verzelfstandigd. Oprichters van de stichting Reveil waren o.a. Evert van der Poll, Otto de Bruijne en Henk Vaessen. In die periode verhuisde het blad diverse malen van uitgeverij om ten slotte in 1994 uit te komen bij Johan ten Brinke en Willemke Wieringa, eigenaren van communicatiebureau Topic.