‘‘Als we nu niets doen, verliezen we de kerk’’

Joop Gankema luidt noodklok over tieners die de kerk verlaten. Hij uitte een tijdje geleden zijn zorgen over hoe in de kerk met kinderen en tieners omgegaan wordt, in het magazine van Opwekking. Het is namelijk inmiddels bijna vijf óver twaalf als het gaat om de jonge generatie. “Nog steeds praten we over kinderen en tieners als ‘de kerk van de toekomst’, maar als we niet beseffen dat zij een wezenlijk onderdeel zijn van de kerk – de kerk van vandaag! – raken we hen kwijt.”

De voormalig directeur van Stichting Opwekking, onder meer bekend van de jaarlijkse pinksterconferentie in Biddinghuizen, meent dat kerken totaal niet door hebben wat er aan de hand is. “Onderzoek van De Wittenberg laat zien dat er per maand vierhonderd tieners de kerk verlaten in ons land. In de landen om ons heen is het nog veel erger, en ook bijvoorbeeld in de VS. Ik heb onlangs gesproken met jeugdleiders in de kerk in Nederland en er is echt sprake van een dijkdoorbraak die niet gestopt wordt.”

Schokeffect

We staan er bij en kijken er naar, zo is zijn gevoel. Gankema liet ooit tijdens de pinksterconferentie driehonderd tieners met veel kabaal de tent binnenkomen en ze vervolgens weer de tent uitlopen om te laten zien wat ‘het gezicht van kerkverlating’ is. “Dat maakte toen diepte indruk en zorgde voor een schokeffect, maar mensen zijn nog niet wakker…”
In gesprekken met kinderwerkers hoort hij veel van hun frustraties. “Het kinderprogramma is te vaak een veredelde kinderoppas en niet een middel om kinderen te helpen in contact met God te komen. Vaak gaat het om de aanschaf van lesmateriaal voor het kinderwerk, maar er is niet eens budget voor vastgesteld.”
Het kan volgens Gankema niet zo zijn dat in kerken alles opgaat aan het betalen van de predikant en het organiseren van erediensten. “Als onze visie zich beperkt tot de eredienst en we niet nadenken over hoe we onze kinderen en tieners mee kunnen nemen in ons eigen geloofsavontuur, hebben we over een paar jaar geen kerk meer.”

Opwekking

Er is geen plek in Nederland waar je zo over de kinderen en tieners struikelt als Opwekking. Er komen er duizenden. Daarom zijn de uitspraken van Gankema des te opmerkelijker. “Ik zie en hoor namelijk de zorgen die in kerkelijk Nederland leven.” Dan gaat het wat hem betreft om álle kerkelijke richtingen.
Hij wijst op grote bedrijven als IKEA, McDonalds en Coca-Cola. “Die hebben heel goed door dat je je op een nieuwe generatie moet richten als bedrijf, moet weten wat de doelgroep wil. Wij zijn als kerk geen commerciële onderneming maar als we het nalaten om kinderen en tieners te vertellen over het goede nieuws van Jezus Christus, dan kun je uitrekenen waar het toe zal leiden.” Gankema is geschrokken van hoe niet alleen in kerken maar ook door ouders thuis basale zaken over het christelijk geloof niet meer mee worden gegeven. “Dan ben je in gesprek met tieners en denk je: dit hoor jij op deze leeftijd toch állang te weten?”

Levensveranderende geloofsopvoeding

Tweejaarlijks wordt er onder de paraplu van Stichting Opwekking de conferentie Rondom Het Kind gehouden*. Daar geven Nederlandse topsprekers deelnemers instrumenten hoe zij kunnen komen tot levensveranderende geloofsopvoeding. De conferentie is bestemd voor zowel ouders als kinder-, tiener- en jongerenwerkers in kerken. Gankema beveelt hem van harte aan. “Niet vanuit commercieel oogpunt, maar omdat de passie voor kinderen en jongeren iets is waar ik mijn laatste levensadem aan wil geven.”

* De eerstvolgende conferentie vindt plaats in 2019

Lodewijk Born
lodewijkborn@maandbladreveil.nl

Bron: Friesch Dagblad

Categorieën: Artikelen.