Zondag rustdag of winkeldag?

‘Als in Nederland ook op zondag de winkels gewoon open zullen zijn, is het voor christenen een kwestie van wennen en zullen ook zij hiervan gebruik gaan maken.’

Deze stelling stond in een -al wat ouder- meinummer van Reveil. Hoe …

Details

Rikkert Zuiderveld:

Als de dominee u begroet bij het betreden van de kerk, en hij zegt: ‘Gaat u voor’, bedoelt hij: ‘Komt u binnen’.

Details

Bijbelse vrouwelijkheid?? Die bestaat niet!!

Het onderwerp ‘vrouw-zijn’ in relatie tot de Bijbel heeft al veel stof doen opwaaien, maar een eenduidige visie is er nog altijd niet. Lees De deugdzame huisvrouw van Rachel Held Evans.

Over het beeld van de Bijbelse vrouw lopen de …

Details

Rikkert Zuiderveld:

Het is altijd leuk om iemand op het verkeerde been te zetten;
tenzij die persoon daar al mee uit bed is gestapt.

Details

Broers

Sinds de komst van onze pleegzoon, ruim een jaar geleden, zie ik voor het eerst wat er tussen broers kan gebeuren. Negen jaar lang was onze zoon enig kind. De komst van een pleegbroer van zeven was als een aardverschuiving

Details