Broers

Sinds de komst van onze pleegzoon, ruim een jaar geleden, zie ik voor het eerst wat er tussen broers kan gebeuren. Negen jaar lang was onze zoon enig kind. De komst van een pleegbroer van zeven was als een aardverschuiving in zijn leven.

Al snel had onze pleegzoon een lievelingslied: Hine ma tov uma nayim; de Hebreeuwse psalmwoorden: ‘Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen’ (Psalm 133).

We baden het lied met hem mee. Dat zoon en pleegzoon het goed zouden krijgen als broers. De realiteit blijkt weerbarstig. Broers zijn, zonder bloedband, het valt niet mee. Van alle kanten horen we dat er ook bij andere (biologische) broers heel wat strijd kan zijn. Het hoort er blijkbaar ook een beetje bij. Het wordt pas echt pijnlijk als broers elkaar helemaal geen plek gunnen. Zo precies het tegenovergestelde van die psalmwoorden.

Broers zijn, zonder bloedband, het valt niet mee

In de Bijbel zie je meerdere voorbeelden van conflicten tussen broers. Niet alle conflicten zijn van blijvende aard. Zo is er het voorbeeld van Jakob en Esau. Na het bedrog door Jakob en de doodsdreiging door Esau vlucht Jakob en zien ze elkaar vele jaren niet. Jakob luistert naar de Heer die hem oproept terug naar zijn thuisland te gaan. Hij doet het, maar is enorm bang voor Esau. En dan, zo anders dan verwacht, wordt hij verwelkomd door Esau met een emotionele omhelzing (Gen. 33:4).

Ik moest denken aan een Arabische broer in het geloof, die geboren is in Israël. Zijn christelijke ouders kozen ervoor om hem, samen met zijn broers, naar Hebreeuwse scholen te sturen. Ze hadden visie voor de relatie tussen Joden en Arabieren, de broedervolken. Vandaag de dag gebruikt de Heer deze broer om Joden bij hun terugkeer naar Israël warm te verwelkomen. ‘Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen.’

Ruth Penning
ruthpenning@maandbladreveil.nl
De auteur is docent bij de NEM en verantwoordelijk voor kortverband uitzendingen.

De NEM biedt hulp aan Joden en hulpbehoevenden in Israël, Palestijnse gebieden en Arabische landen en zet zich in voor verzoening tussen Jood en Arabier in het Midden-Oosten. Ook geeft de NEM onderwijs over de unieke positie van Israël onder de volken.

Categorieën: Geen categorie.