De enorme prijs van genade

Door de Farizeeërs vervolgd, door een vriend verraden, door Zijn discipelen verlaten, door soldaten wreed mishandeld, door Zijn ondervragers geslagen en in vernedering naar een schijnproces geleid. Arrogante mannen die over Hem rechtspreken, Hem zonder mededogen slaan, Hem aan een kruis spijkeren, het ergste marteltuig dat bestaat – met Zijn armen uitgestrekt tussen twee misdadigers.

Hel

Ellendig en dorstig, voor het eerst door God verlaten – het beeld van totale eenzaamheid. De hel op aarde! Niet alleen de hel van een enkeling, maar de hel van miljoenen mensen.
De hele tijd door bezat Hij de macht om in een onderdeel van een seconde legioenen engelen op te roepen om Hem te bevrijden en Zijn vijanden te vernietigen. Maar in plaats daarvan draagt Hij voor altijd de littekens van zonde, rebellie, spot en haat… de littekens van de genade van God.

De prijs van de verlossing kan niet overgewaardeerd worden en de wonderen van de genade kunnen niet sterk genoeg benadrukt worden. Christus ging door de hel (nauwkeuriger gezegd: onder het oordeel van God), iets wat Hij niet verdiende, opdat wij onverdiend in de hemel kunnen komen. Als het begrip ‘genade’ u niet verstomd doet staan, dan begrijpt u nog niet wat de genade u aanbiedt, of wat het Jezus gekost heeft.

Jessica

In 1987 viel het anderhalf jaar oude baby’tje Jessica in de staat Texas in de VS in een ongeveer zes meter diepe put. Haar redders werkten onafgebroken om haar eruit te krijgen. Na 55 uren afbeulen waarin de baby tussen leven en dood zweefde, bereikten ze uiteindelijk hun doel en konden haar levend uit de put halen. Het hele land haalde opgelucht adem en jubelde de helden toe.
Het verhaal gaat niet zo:
Jessica trok zich met haar anderhalf jaar jonge lichaampje zelf aan de wand van de ongeveer zes meter diepe put omhoog; centimeter voor centimeter grepen haar kleine teentjes zich vast in de wand en werkten zich naar boven. Ze is een heldin, deze kleine Jessica!

Doet het begrip ‘genade’ u niet verstomd staan? Dan begrijpt u niet wat het Jezus gekost heeft.

Hulpeloos

Nee, Jessica was volkomen hulpeloos. Ze kon absoluut niets voor haar eigen redding doen. Haar lot lag volledig in handen van haar bevrijders. Aan zichzelf overgelaten had Jessica geen schijn van kans. Zo is het ook met ons: we zijn wat onze redding betreft eveneens volkomen hulpeloos. Onze verlossing is alleen maar genade: ‘Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven’ (Romeinen 5:6).
Wij krijgen net zo weinig applaus voor onze redding als Jessica dat voor de hare kreeg. God alleen is onze lof en aanbidding waard. Wat de verlossing betreft is Hij alleen de Held. Het kostte Hem niet alleen maar 55 uur zwoegen – nee, het kostte Hem alles.
Misschien wilt u Hem daar op dit moment eens voor danken!

Randy Alcorn

Uit: The Grace and Truth Paradox (2003)
De auteur is theoloog en anti-abortus-activist. Op latere leeftijd werd hij een succesvol auteur van zowel fictie als non-fictie literatuur. Een aantal van zijn boeken zijn ook in het Nederlands vertaald. Alcorn woont en werkt in de USA.

Categorieën: Artikelen.