Iets ongelooflijks geloven: Energie

De bètawereld van de techniek is voor veel mensen – en naar, maar waar: ook voor Reveil – een ver-van-mijn-bedshow. Toch is het alleszins de moeite waard om kennis te nemen van deze wondere wereld.

De hoeveelheid energie die door alle elektriciteitscentrales in de hele wereld gedurende één jaar wordt geproduceerd is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid energie die de zon de kosmos heeft ingeslingerd terwijl u deze lange zin leest. En dan zijn er nog een paar honderd miljoen zonnen in het heelal.

Evolutie en schepping

Het thema energie is wat evolutie en schepping – twee vermeende dan wel verklaarde tegenpolen – verbindt. Vanwaar en waarom toch deze onvoorstelbare hoeveelheid energie, deze overkill aan power? De evolutionist breekt zich het hoofd over het mysterie van de oerknal. De Bijbelgetrouwe christen vraagt zich af waarom de Schepper zo kwistig met energie omgaat, om niet te zeggen: Hij smijt er mee. De evolutionist en de creationist zien zich gesteld voor de ultieme contradictio in terminis: iets ongelofelijks geloven. Een rationele rechtvaardiging voor de uitgangspunten van zowel evolutionist als creationist gaat vrijwel ieders bevattingsvermogen te boven.

De eerste opdracht van God aan de mens om de aarde te bewerken en te bewaren is allang niet meer het domein van de agrarische sector alleen.

Ongekende krachten

Sinds de industriële revolutie is energie ook voor de mens een thema. De uitvinding van de stoommachine en de elektrische machine gaf de mens toegang tot ongekende kracht, die de eigen spierkracht verre te boven gaat. Het is de mens niet gegeven veel hoger te springen dan zijn eigen lengte. En een snelheid van 100 m per 10 seconden, of 36 km/uur, is zo ongeveer de limiet. Het paard rekt deze natuurlijke begrenzing wat op. Maar tegenwoordig vliegen dagelijks miljoenen mensen 5000 maal hoger en 30 maal sneller. Een onnatuurlijk gedrag dat in Bijbelse tijden nog niet bestond.

Rentmeesterschap

Het op verantwoorde en efficiënte wijze gebruiken en verbruiken van energie is voor de mensheid een zaak van overleven geworden. Een fragiel dampkringetje is de scheiding tussen de paradijselijke fauna en flora erbinnen en de desolate hel erbuiten. In rap tempo wordt CO2 dat gedurende miljoenen jaren door bomen en planten aan de dampkring is onttrokken en tot aardolie omgevormd weer teruggegeven aan de dampkring. Een kwetsbaar leefmilieu lijkt versneld naar een nieuw evenwicht te worden gestuurd. Ditmaal door toedoen van de mens, als dat maar goed gaat… De eerste opdracht van God aan de mens om de aarde te bewerken en te bewaren is allang niet meer het domein van de agrarische sector alleen. Ook burgers en buitenlui zijn in onze energieke high-tech samenleving onvermijdelijk betrokken geraakt bij rentmeesterschap.

Arie Mol
ariemol@maandbladreveil.nl

Categorieën: Artikelen.