Je mag een ander nooit afschrijven

‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Met deze eed werd Marieke Mauritz (27) in 2003 politieagent. De woorden hebben voor haar een diepe betekenis. “Zonder God zou ik niet kunnen leven en mijn werk kunnen doen.”

Vader Mauritz was veertig jaar politieagent. Zijn beide dochters traden in zijn voetspoor: zus Christina is politieagent in Hellendoorn en Marieke sinds 2006 hoofdagent in Almelo. Ze maakt deel uit van de ME en van de ‘bikers’, politiemensen die op de fiets surveilleren. Van jongs af aan wilde ze al bij de politie. “Dit werk heeft mijn hart: het onverwachte en de hulpverlenende kant trokken mij aan. Mensen hebben vaak geen flauw benul van wat er achter de schermen gebeurt. Het ene moment staan we boetes uit te schrijven, het andere moment moeten we naar een zelfdoding of een verkeersongeval.”

Zoals in zoveel plaatsen heeft ook Almelo te kampen met drugshandel. Typisch voor Almelo zijn de zwervers, een groep van zo’n twintig personen. “De meeste zwervers komen in de criminaliteit terecht om hun verslaving te kunnen bekostigen. Daar hebben wij vervolgens werk mee. Heel triest om te zien hoe diep mensen kunnen zinken. Maar als je hun aangrijpende levensverhalen hoort, kijk je heel anders tegen hen aan.”

Eén voorval zal ze niet snel vergeten. “Op een keer kwam een man op het bureau om te vertellen dat hij zijn vrouw had vermoord. Als mensen zoiets zeggen, hoeft dat niet te betekenen dat het ook echt waar is. Wij gingen natuurlijk poolshoogte nemen en in het huis troffen we inderdaad het levenloze lichaam van de vrouw aan. Dat was schokkend.”

Juist in dit beroep tref je veel mensen aan die in de fout zijn gegaan. Maar zich boven hen verheffen, is wel het laatste wat Mauritz zou willen. “Je kunt een ander snel afschrijven, maar dat mag niet, je mag mensen nooit veroordelen. Hoe diep je ook gezonken bent, bij God is vergeving mogelijk. Denk maar aan de moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing.” En ze besluit: “Jezus is gekomen om te lijden en te sterven. Daardoor is vergeving van zonden mogelijk. En vergeving is iets wat ik zelf ook iedere dag nodig heb.”

Ygerne ten Brinke
ygernetenbrinke@maandbladreveil.nl

Categorieën: Geen categorie.