In het aprilnummer:

Protestants christelijke internist
Ad Dees vertelt over korte termijn-denken in ziekenhuizen

Doodstil
Matthijs Schuurman over goede vrijdag en stille zaterdag

‘Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’
Marcel Zimmer schreef dit veel gezongen lied over Pasen

Verder in dit nummer:

• Bram Rebergen hekelt biblebelt issues
• Boek: Gefeliciteerd met je belijdenis
• De graftuin in Israël
• Elly op z’n paasbest