Maandblad
Reveil

In het novembernummer:

Verantwoord inslaan
Do’s en don’ts in de supermarkt

Miranda Klaver:
Niet tornen aan vrijheid van godsdienst en onderwijs

Wonder boven wonder
Gebedsgenezing voor Jarno

Verder in dit nummer:

  • Arjen van der Spek: nooit meer Kerst
  • Bram en de christelijke media
  • Adventsdagboek van Daniëlle Heerens
  • Sarah over de eenzame uitvaart van de buurman
  • Jongerenpanel klust bij voor de centen

Ontwerp en realisatie: Topic Creatieve Communicatie