Maandblad
Reveil

In het novembernummer:

Bram Rebergen:
Wanneer maakt God excuses?

Piet Jonkers:
Israel-vriendelijke landen
zijn stabieler

Rick Timmermans:
Ik praat minder met God

Ontwerp en realisatie: Topic Creatieve Communicatie