Maandblad
Reveil

In het februarinummer:

 

Dienend doen
Vrijwel blind en toch voetbaltrainer

Arnold van Heusden
En zijn vier zoons

‘Haal je hart op’-trainingen
Relatie tussen hart en verstand

Verder in dit nummer:

  • Bram Rebergen: kattentax
  • Elly Zuiderveld: terugkijken
  • Sarah: de macht van woorden
  • Near East Ministry: dwaze verwachtingen
  • JONG: vegetariër, ja of nee?

Ontwerp en realisatie: Topic Creatieve Communicatie