Maandblad
Reveil

In het juli/augustusnummer:

Arnold van Heusden:
over pelgrimeren

Bram Rebergen:
over Israël

Katrien Ruitenburg:
over de tuin


En verder in dit nummer:

Maria Magdalena
Hoer, feminist, minnares van Jezus… Maria Magdalena blijft een mysterieuze vrouw. Desalniettemin gaf de Rooms-Katholieke Kerk haar in 2016 een naamdag: 22 juli en noemt haar ‘apostel der apostelen’. Museum Catharijne Convent wijdt een tentoonstelling aan haar.

Ontwerp en realisatie: Topic Creatieve Communicatie