Maandblad
Reveil

In het oktobernummer:

Bram Rebergen:
Kerk is schuilplaats
voor kwetsbaren

Arie Kok:
Het imploderende
Habsburgse rijk

Thijs Hendrix:
Je kunt een kerk
ook open houden

Ontwerp en realisatie: Topic Creatieve Communicatie