Maandblad
Reveil

In het meinummer:

John Woolham:
Geloof leidt tot radicale keuzes

Nelleke Overduin:
Elk klein stapje vieren we groots

Pieter Boomsma:
Verwarde Pinksteren


En verder in dit nummer:

APK-beurt voor de Nieuwe Bijbel Vertaling
In 2004 kwam de NBV uit. Een toegankelijke vertaling in hedendaags Nederlands, die in veel kerken en huisgezinnen een vaste plek heeft veroverd. Toch was er een revisie nodig. Predikant Cor Hoogerwerf licht al vast een tipje van de sluier op.

Ontwerp en realisatie: Topic Creatieve Communicatie