Maandblad
Reveil

In het juninummer:

Marius Schouten
misvormd beeld over Israël

Arie Mol
geachte heer Maleachi

Hans Hagen
christelijk leiderschap bestaat niet

Ontwerp en realisatie: Topic Creatieve Communicatie