Maandblad
Reveil

Reveil: onafhankelijk, kritisch, scherpzinnig en interkerkelijk

Uitgever:
Maandblad Reveil wordt uitgegeven door de Stichting Reveil.

Soort blad:
Vanuit het geloof in Jezus Christus en in gehoorzaamheid aan de Bijbel legtĀ Reveil verband tussen leer en leven, tussen geloven en doen. Reveil schuwt de confrontatie niet en gaat deze aan op het gebied van maatschappij en kerk. Dat maakt Reveil voor sommige mensen lastig en moeilijk te plaatsen. En dat klopt eigenlijk wel.

Wat wil Reveil:
Reveil wil christenen ondersteunen bij het innemen van hun positie in gezin, maatschappij en kerk.

Ontstaansgeschiedenis Reveil:
Maandblad Reveil bestaat al sinds 1960. Toen als voortvloeisel van de stichting Near East Ministries. In 1963 is Reveil verzelfstandigd. Oprichters van de stichting Reveil waren o.a. Evert van de Poll, Otto de Bruijne en Henk Vaessen. In die periode verhuisde het blad diverse malen van uitgeverij om ten slotte in 1994 uit te komen bij Johan ten Brinke en Willemke Wieringa, eigenaren van communicatiebureau Topic.

Ontwerp en realisatie: Topic Creatieve Communicatie