Maandblad
Reveil

Helpen bij Reveil?
U kunt Reveil helpen! Aan Reveil wordt maandelijks gewerkt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Artikelen schrijven, adressen bijhouden, achter een promotiekraampje staan, het blad verzenden, er is van alles te doen. Niemand verdient er wat aan, maar toch krijg je er veel voor terug. Wilt u graag meewerken aan Reveil? Vraag Thamar Dijk naar de mogelijkheden.

Vacatures:
Reveil is op zoek naar:

Ontwerp en realisatie: Topic Creatieve Communicatie