Maandblad
Reveil

Reveil zoekt:

recensenten m/v
voor de rubriek Oog & Oor

  • Je hebt aantoonbare schrijfervaring.
  • Je draagt Reveil een warm hart toe.
  • Je wilt boeken, dvd’s of cd’s die Reveil ter recensie worden aangeboden, bespreken.
  • Die besprekingen schrijf je in uitgebreide (voor op de site) en verkorte vorm (voor in het blad).
  • Je kunt aangeven naar welke product(en) jouw voorkeur uitgaat: boek, film of muziek.
  • Je kunt ook aangeven welk genre je het liefst bespreekt.
  • De recensie-exemplaren worden in principe niet verstuurd, maar opgehaald op het redactiekantoor in Wierden.
  • Je wilt dit werk doen zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat.
  • De gerecenseerde boeken, dvd’s en cd’s worden jouw eigendom.
  • Je ontvangt regelmatig een lijst met de nieuwe recensie-exemplaren.

 

Heb je interesse?

Mail dan vrijblijvend voor meer info naar Alinda van Ginkel: redactie@maandbladreveil.nl

Ontwerp en realisatie: Topic Creatieve Communicatie