Monthly Archives augustus 2019

Rikkert Zuiderveld:

In de discussie over de gelijkheid van man en vrouw
is gebleken dat de vrouw gelijker is dan de man.…


Details

Waar is God op de universiteit

Veel universiteiten zijn gesticht vanuit christelijke motieven. Maar waar is God tegenwoordig op de universiteit?

In Amerika zijn de negen universiteiten van voor de onafhankelijkheidsverklaring opgezet vanuit een christelijke basis. De universiteit van Harvard had zelfs lange tijd de spreuk …


Details

Geld uit de hemel

‘Geld maakt niet gelukkig’ hoor je vaak zeggen.
Nee, maar het is wel handig als je het hebt.
Omdat Rikkert en ik een ‘vrij’ beroep hebben, zoals dat heet, weten we nooit zeker of we genoeg optredens hebben om van …


Details

Lieve God, wie doet Uw werk als U op vakantie bent?

‘Ik weet waarom Sinterklaas nooit dood gaat. Omdat hij zo lief is.’ Hier spreekt de naïviteit van een kind. Volwassenen laten die kinderlijke naïviteit achter zich. En dat is een groot gemis. Gottfried van Eck vertelt daarom. 

Als de discipelen …


Details

Zondag rustdag of winkeldag?

‘Als in Nederland ook op zondag de winkels gewoon open zullen zijn, is het voor christenen een kwestie van wennen en zullen ook zij hiervan gebruik gaan maken.’

Deze stelling stond in een -al wat ouder- meinummer van Reveil. Hoe …


Details

Rikkert Zuiderveld:

Als de dominee u begroet bij het betreden van de kerk, en hij zegt: ‘Gaat u voor’, bedoelt hij: ‘Komt u binnen’.


Details