Daar zijn waar de mensen zijn?

Jezus deed het: mensen ontmoeten op de plek waar ze waren. Hij luisterde naar hen en nam hen serieus. Dat is ook de doelstelling van Het project op Zuid – Kerk op de Kop in Rotterdam.

Op de Kop van Zuid pionieren Hendrik en Mavis Klaver sinds voorjaar 2012 namens de Protestantse Kerk Nederland. Hendrik is als niet-theoloog aangesteld door de PKN. Na zijn opleiding in Organisatie en Informatica studeerde hij in Gloucester, Engeland verder in ‘Applied Theology in Cross Cultural Contexts’. Hij werkte er ruim acht jaar. Zijn missionaire werkervaring in een grote, multiculturele stad is een pré. Hij wil daar zijn, waar de mensen zijn. Daarom zit hij zéker eens per week in Bagels & Beans klaar voor een goed gesprek. Tussen alle hoge torens, aan de Maas, met een fantastisch uitzicht op de Erasmusbrug en op de achtergrond de Euromast – de skyline van Rotterdam.

Roeping

De stad is Hendriks roeping geworden. “Jezus kwam en komt om leven in alle volheid te brengen”, aldus de pionier. “Wij als christenen beheren dit beste nieuws van de wereld, en het is zo verstopt geraakt!” Het project op Zuid is een tegenhanger van de traditionele kerken en geeft zoekers en sceptici de ruimte om een sterk en persoonlijk geloof te ontwikkelen. “Veel mensen denken bij ‘kerk’ aan een gebouw, een religieus samenzijn of een wereldwijd instituut. Omschrijvingen die niets weg hebben van het leven dat Jezus op aarde leidde. Jezus was echt. Jezus was moedig. Hij bekommerde zich om armen. Investeerde in relaties. Waarom kan de kerk niet meer op Jezus lijken? Theoloog Sake Stoffels betoogt het in zijn recente boek: ‘Jezus riep geen kerkmensen, maar discipelen’. Jezus helpt me te doen wat ik zou willen doen. Hij helpt me om tot mijn bestemming te komen, los van verwachtingen van mensen, van de belemmeringen die materialisme met zich mee kan brengen. Graag deel ik met mensen de kernbegrippen van het geloof en wat de Bijbel daarover zegt, zoals gerechtigheid, liefde, vrijheid etc. Ook praten we over relaties, werk, het omgaan met verschillen in culturen en verschillen tussen rijk en arm. Er leven zoveel grote vragen.”

Pittig

Maar eenvoudig is het zeker niet. De eerste periode was het pionierswerk een kwestie van overleven, bekent Hendrik. Pittig. In moeilijke tijden kreeg en krijgt hij steun van vrienden. Inmiddels hebben Mavis en hij een veelkleurig team om zich heen, christenen met heel verschillende achtergronden. Degenen die er het laatst bij kwamen, kregen nadrukkelijk vanuit hun kerkelijke gemeente de zegen mee om zich te verbinden aan dit werk op de Kop van Zuid. “Die zegen is zo belangrijk! Van alle mensen in het kernteam verwachten wij dat ze aansluiten bij wat er lokaal gebeurt, zich verbonden voelen met de doelgroep en het gebied. Daarbij is dienstbaar willen zijn onmisbaar. Dus geen vergaderende leiders met daarnaast mensen voor het praktische werk. Geen moderamen en een schoonmaakploeg.”

We proberen te luisteren naar God en opmerkzaam te zijn voor wat hier leeft.

Om het kernteam heen helpt het netwerk met organiseren. Want georganiseerd wordt er van alles. Hendrik heeft sinds voorjaar 2012 geïnvesteerd in contacten binnen de wijk, ook bij de grote bedrijven. “Het is een mooi gebied,” vertelt hij. “14.000 mensen wonen hier, en 13.000 komen er dagelijks werken. Het klinkt niet zo spiritueel, maar als je ergens aan de slag gaat, moet je de demografische gegevens kennen. En daarbij gevoelig zijn voor Gods Geest. We zijn er voor het welzijn van dit gehele gebied, als een nieuwe vorm van kerk zijn, en proberen te luisteren naar God en opmerkzaam te zijn voor wat hier leeft. Hier wonen veel jongeren en veel jonge gezinnen, mensen die het zo op het oog goed voor elkaar hebben. Veel expats ook. Het is multicultureel, op een andere manier dan in de wijken verderop in Zuid.”

Eerlijke kansen

Binnenkort begint er een project samen met medewerkers van Deloitte. “Wij zetten in op verbinding en brengen hen in contact met de wijk, met als doel jongeren die langs de zijkant staan een vak te leren. Bijvoorbeeld in samenwerking met Trattoria Borgo d’Aneto, een restaurant van een Marokkaanse christen, Faouzi Chihabi.”

‘Made in Feijenoord’ is een ander initiatief. Op hun website staat: ‘We zijn ervan overtuigd dat jonge mensen eerlijke en uitdagende kansen verdienen. We leveren graag extra inspanning voor jongeren die een duwtje in de rug of een tweede kans nodig hebben.’ Chihabi, voorzitter, gaat met andere ondernemers op zoek naar het aanwezige talent en de beroepswens van de lokale bewoners.

Wat heeft dat allemaal te maken met het pionierswerk op Zuid? “We zoeken het koninkrijk van God,” legt Hendrik uit. “In Zijn koninkrijk worden grenzen doorbroken en ontstaat verbinding. Werknemers van Deloitte die anders alleen maar ‘over de brug komen’ om te lunchen, gaan ontdekken wat er leeft in de wijk. De Kop van Zuid werd ontwikkeld als een positieve impuls voor de stad. Deze projecten dragen bij aan welzijn. Door betrokkenheid bij anderen veranderen mensen. Het betekent wat voor hun zingeving en kan ook hun ogen openen richting God en geloven.”

Drie lagen

De activiteiten van ‘Project op Zuid – Kerk op de Kop’ zijn ingedeeld in drie lagen: Connect, Explore en Go Deep. Bij Connect past een project zoals hierboven geschetst. Maar ook de Toddlers groep, een veilige ontmoetingsplek voor jonge ouders. Hendrik en Mavis passen daar prima in, als ouders van twee kleine jongens.

Dan zijn er de zingevingsborrels voor twintigers en jonge dertigers, waar de gesprekken worden geopend met een korte intro. Verder zijn er de evenementen in de buurt waarbij mensen elkaar ontmoeten. “Je woont anders in je buurt, gaat met andere ogen naar de buurt kijken als je ontdekt wat mensen bezighoudt en niet op je eigen eilandje blijft zitten.”

Explore, de tweede laag, introduceert het christelijk geloof. Dat gebeurt bij ‘Messy Church’, een viering voor ouders met kleine kinderen. Bij Life Balance avonden, waar mensen samen nadenken over wie ze zijn, wat hen gaande houdt in het leven, hoe ze naar Jezus kijken en wat Hij bij hen oproept. En er is ‘Aan tafel’. Zeven weken elke maandagavond in een andere huiskamer op de Kop van Zuid mensen ontmoeten rond een heerlijke maaltijd, met daarna een gesprek over levensvragen, zingeving en christelijk geloof. Hendrik vertelt enthousiast over het gezelschap met heel verschillende achtergronden dat dit seizoen deelneemt aan dit project.

Go Deep, de derde laag, is in ontwikkeling. Daarbij gaat het om kleine groepen, die dieper ingaan op het geloof.

Fresh Expressions

De Engelse missionaire pioniersbeweging Fresh Expressions inspireert Hendrik. ‘If you want to share the good news, you have to be the good news’ is een gevleugelde uitspraak van hen. En dat is waar ‘Project op Zuid – Kerk op de Kop’ volop mee bezig is. To be the good news.

Joke Veerman
jokeveerman@maandbladreveil.nl
Meer info: Kerk op de kop

Categorieën: Artikelen.