Reveil Business Club: Ondernemers moeten ‘het goede doen’

Zakenbladen en sites voor ondernemers staan meestal bol van de succesverhalen. Steevast staat er dan bij hoe hoog winst en omzet zijn, en hoeveel personeel de geslaagde zakenman of –vrouw in dienst heeft. En vaak ook in welke auto de ondernemer zich verplaatst.

Ik herinner me nog hoe ik ooit werd uitgenodigd om kennis te maken met een wegenbouwbedrijf. De zaak bestond 50 jaar en er moest een jubileumboek geschreven worden. Terwijl ik achter een van de managers de wenteltrap naar de hogere regionen besteeg, liet hij door de glazen pui zijn blik over de parkeerplaats glijden. Hij kende blijkbaar alle auto’s en pikte de mijne er feilloos uit. “O, u hebt een leenauto van de garage bij u”, concludeerde hij, wijzend op mijn overjarige Volvo 360. Ik schudde van nee en bekende dat ik ook niet de auto van mijn vrouw had meegenomen. Ik zag hem denken: als deze man niet eens in een fatsoenlijke auto kan rijden, hoe kan hij dan een goed boek schrijven over ons bedrijf. De opdracht heb ik nooit gekregen.

Wanneer ben je succesvol?
Zo gaat dat vaak onder zakenmensen. Je neemt elkaar de maat op basis van oppervlakkigheden en vermeende zakelijke successen. Wanneer ben je succesvol? Als je meer winst maakt dan collega’s in de branche? Een groter huis kunt kopen dan de andere leden van de Rotary? Een duurdere auto kunt rijden dan de anderen in de business-club? In de ogen van de zakenwereld zeker. Maar onder gelovige zakenmensen hoort het anders toe te gaan.

Twee bakkers
Op de eerste meeting van de Reveil Business Club heb ik het verhaal verteld, dat ik ook in de brief voor de zomergift heb geschreven. Een waar gebeurd verhaal dat ik ooit hoorde uit de mond van bijbelleraar Dato Steenhuis. In zijn Groningse geboortedorp woonden twee bakkers. Een gereformeerde en een hervormde, vermoed ik. Beiden hadden een eigen klantenkring en beiden konden de kost verdienen. Toen werd een van beide bakkers langdurig ziek. De gezonde bakker zag zijn omzet verdubbelen. Als hij zaterdagsavonds de weekopbrengst optelde, rekende hij uit hoeveel extra winst hij gemaakt had. Dat geld bracht hij elke week naar de zieke bakker. Die moest immers ook leven.

Geloofsgenoten
Deze gezonde bakker reist al een half leven met mij mee. Ik kan hem niet vergeten, omdat hij mij steeds weer laat zien waar het om gaat in het zakenleven. Niet om de grootste expansie, het meeste geld of het hoogste aanzien. Het gaat erom hoe je als ondernemer eraan bijdraagt dat het de ander ook goed gaat. We hebben tijdens de businessclub meeting op 13 juni de tekst uit Galaten 6:10 op ons laten inwerken: ‘Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten’. 

Kapot concurreren
Ondernemers die zich door het christelijke gedachtegoed laten inspireren, hebben het goede voor met alle mensen. Dat is heel wat anders dan woekerwinsten maken of anderen kapot concurreren. Natuurlijk moet je als ondernemer winst maken, maar niet over de rug van anderen heen. Je gunt de ander ruimte om ook te ondernemen. Niet uit zorgeloosheid, maar vanuit het besef dat het uiteindelijk niet afhangt van jouw zwoegen maar van Gods Zegen.

Een streepje vóór
Uit Galaten 6:10 mag je ook concluderen dat een christen-ondernemer een streepje voor mag hebben. Niet door verplicht bij elkaar te winkelen. Daar geloof ik niet in. Maar als de kwaliteit en de prijs goed zijn, mag je een ‘geloofsgenoot’ bij voorrang de opdracht gunnen. Christen-ondernemers kunnen meer doen dan elkaar opdrachten gunnen. Je kunt elkaar advies geven, elkaar helpen, kortom: het goede doen voor de ander.

We waren op 13 juni met zo’n dertig mensen bij elkaar. Ondernemers die aan het eind van de avond duidelijk uitspraken, dat ze daar belang bij hebben: voor elkaar het goede zoeken. Bent u ondernemer of leidinggevende? Hebt u interesse in de Reveil Business Club? Kom dan vrijblijvend op een van de volgende businessclub-
avonden. 

Johan ten Brinke
Johan ten Brinke is voorzitter van de
Stichting Reveil en mede-eigenaar van
een communicatiebedrijf.

Categorieën: Artikelen.