De kerk is weer helemaal hot!

Gemeentes in Nederland hebben een flinke dosis verantwoordelijkheid. Om er maar eentje te noemen: De jeugdzorg. Alles wat eerst nog landelijk of provinciaal werd geregeld, wordt nu gedecentraliseerd naar de gemeentes. Voor die taak hebben de gemeentes overigens wel minder geld te besteden. Vanzelfsprekend betekent dit een verzwaring voor hen die al vrijwillig allerlei vormen van zorg verleenden en de zogenaamde mantelzorgers (wat een verschrikkelijke titel is dat eigenlijk) raken in meerdere gevallen overbelast. Meer en meer moet een beroep worden gedaan op vrijwilligers. Vrijwilligers moeten dus meer. Op zich ook een bijzondere gedachte, maar dit terzijde.

Dat waren we natuurlijk al lang in dit godvergeten neo-liberale polderland vergeten.

Er wordt naarstig gezocht naar organisaties die dergelijke vrijwillige ondersteuning bieden en begeleiden. En ja, meer en meer wordt de kerk daarin ook weer gevonden. Want wat blijkt? De kerk is goed in het mobiliseren van mensen die vrijwillig zorg willen dragen en bieden voor hun naaste en christenen geven geld als geen ander. Waarom? Omdat dit een van de grondslagen is waarop die kerk is gebouwd. Haar Grondlegger heeft dit als grondregel neergelegd. Dat waren we natuurlijk al lang in dit godvergeten neo-liberale polderland vergeten. Maar het is wel zo! Christenen kunnen best handig zijn in een samenleving. Dus overal gaat de overheid weer met de kerk om tafel. Een prima toestand, want zo kunnen we laten zien wat het is om Christus te volgen en hoeven we er niet zoveel woorden aan te besteden. Laten we maar laten zien dat wat ons betreft een samenleving meer is dan een optelsom van economische groei, participatie, individuele vrijheid en collectieve tolerantie. Joepie, leve de kerk!!!

Bram Rebergen

bramrebergen@maandbladreveil.nl
De auteur is directeur van een bureau voor Algemeen Maatschappelijk Werk, programmamaker en schrijver. www.entochproducties.nl

Categorieën: Columns.